Letná foto hra: Gde V Púchove Som?

Skúsenosť učí, že tie najvzácnejšie poklady máme často na dosah, len si ich z rôznych dôvodov nevšímame. Nevidíme láskavosť našich najbližších, nevnímame krásu starej drevenice, necítime vôňu kvitnúcej lipy. Cene vzťahov a krásy okolo nás neraz porozumieme, až keď sú nenávratne preč. A stačí len málo, len sa zastaviť a rozhliadnuť.

Zastavte sa v každodennom zhone, rozhliadnite sa a objavujte s nami púchovské poklady. Jedeným z nich je aj história Púchova. Hoci drvivú väčšinu historických budov v meste nenávratne vzal čas, ostal priestor, kde stáli a staré fotografie, ktoré vám pomôžu ho nájsť.

Zapojte sa do hry, zabavíte sa, zistíte prekvapivé informácie a kto vie, možno pri pátraní po púchovských pokladoch narazíte na tie svoje, ktoré máte na dosah.

Ako sa zapojiť do hry?

 1. Pokúste sa nájsť miesta, ktoré sú znázornené na 15 obrazoch starého Púchova (viď. nižšie). Pýtajte sa pamätníkov, okoloidúcich alebo skúste nájsť informácie na internete.  
 2. Odfoťte miesta z (podobného) pohľadu ako sú znázornené na pôvodných starých fotografiách. Môžete odfotiť seba, rodinu, priateľov či domácich miláčikov alebo len samotné miesto. 
 3. Uložte si fotografie a najneskôr do 31.8.2021 ich nahrajte cez webový formulár na tejto stránke. Do hry budú zapojení všetci, ktorým sa podarí odfotiť správne aspoň 13 z 15 miest znázornených na obrazoch starého Púchova. 

Čo môžem získať?

Každý, kto sa úspešne zapojí do hry (správne odfotí aspoň 13 z 15 miest) získa 20 heningov, ktoré môže následne kedykoľvek vymeniť za lístok na festival, koncert v parku, vstupenku do kina či zaplatiť ním krúžok v CVČ. Viac o heningoch a ich využití nájdete tu

Podmienky hry

 • do hry je možné zapojiť sa iba raz
 • fotografie nahrávajte vo formátoch jpg, tiff či png s maximálnou veľkosťou jednej fotografie 10MB. Minimálne rozlíšenie fotografie je 1920 pixelov pre dlhšiu stranu.
 • vyradení budú z hry všetci, ktorí odovzdajú fotografie po 31.8.2021, neuvedú správne kontaktné údaje alebo odovzdajú fotografie inak ako cez webový formulár
 • fotografie musia byť dielom autora, ktorý ich do hry prihlásil
 • fotografie nesmú obsahovať vodoznak ani žiaden iný text či znak vnorený do fotografie
 • autor fotografie zodpovedá za to, že k prihlásenej fotografii nie sú viazané práva tretej strany a že objekty na fotografiách nebudú vznášať žiadne požiadavky a námietky súvisiace s použitím fotografií.
 • fotografia nesmie poškodzovať dobré meno vyhlasovateľa, hanobiť rasu, národ, vierovyznanie, nesmie vzbudzovať morálne pohoršenie či propagovať násilie a vulgarizmus. Vyhotovená fotografia rovnako nesmie byť v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, nesmie byť urážlivá a nesmie obsahovať erotický prvok či politický podtext.
 • každý účastník svojím prihlásením do hry dáva vyhlasovateľovi hry právo použiť fotografie s uvedením autora aj po skončení hry na propagáciu a marketingové účely.