Púchovské poklady

Čo, a čím nám je kultúra? Na túto otázku má zrejme každý svoju vlastnú odpoveď. Otázkou je, či si ju chce položiť.   

S kultúrou sa denne stretávame vo všetkom čo nás obklopuje. Od útleho veku nás predsa učili kultúre správania sa, stolovania, hygieny, kultúre reči, kultúre obliekania a takto by sme mohli pokračovať ešte dlho. Kultúra človeka človekom a to nie je prázdna fráza. Tam kde jej je nedostatok, dostáva o to väčší priestor intolerancia.


Kultúra ale odnikiaľ zvonka nepricvála ako spásonosný rytier. Máme ju vďaka našim predkom takmer v DNA. Je to POKLAD, ktorý je v každom z nás. Kultúrny svet či vek, môžeme zažiť len vtedy, ak sme ho ochotní sami vytvárať.  Ani dobré divadelné predstavenie nedokážu vytvoriť len sami herci, ale všetci, ktorí sa na inscenácii podieľali. Od autora až po kulisára, ale rovnako aj po posledného diváka, ktorý je ochotný zatlieskať vtedy, keď si chvíľa potlesk vyžaduje a neuspokojí sa len s vulgárnym vtipom.

Vedomí si týchto súvislostí sme sa pustili do projektu oživenia kultúry v našom meste a nazvali sme ho príznačne Púchovské poklady.

Našim cieľom je získať pre spoluprácu na kultúrnom dianí čo najviac organizácií i jednotlivcov. Pozdvihnúť úroveň kultúrnych podujatí, rozšíriť ich ponuku, inšpirovať ľudí, dať Púchovčanom priestor prejaviť sa a dôvod vyjsť z ulity ľahostajnosti.  V konečnom dôsledku chceme prostredníctvom kultúry pomôcť budovať obyčajné, normálne medziľudské vzťahy.
   

Nájdime Púchovské poklady spolu.

Púchovské poklady pre vás objavujú